Landbruksnæringen består tradisjonelt av en rekke Samvirkelag (SA). Det vil si at organisasjonene er medlemseid. De aller fleste samvirkelag har sine medlemsdatabaser her hos oss.

Det mange ikke er klar over er at Landbruksnæringen har utviklet seg mye over tid, og også består av mange privateide selskaper (AS og ASA). Disse selskapene er også tett integrert her hos oss, selv om Landbrukets Dataflyt er et samvirkelag. Visste du at også AS/ ASA selskaper er medlemmer (eiere) hvor både medlemseide og privateide selskaper arbeider sammen for å effektivisere norsk landbruk? Enda en ting du kanskje ikke visste er at LDF kan ta imot dine aktørdata og tilby dere akkurat de samme tjenestene vi tilbyr til samvirkelagene?

Akkurat som hos samvirkelagene, har de fleste virksomheter kunder og leverandører. Dette kan være personer eller foretak. Vi behandler disse likt og kaller alle "aktører". Selvsagt er det forskjeller på et medlemssystem, og et kunde- eller leverandørregister. Samtidig er det mange likheter i forhold til å behandle dataene til alle aktører. Vi har alle mulighetene for å ivareta, forvalte og berike dine data i våre avanserte aktørsystemer. All funksjonalitet er selvsagt innenfor GDPR regelverket, etter eksplisitt samtykke fra aktøren.

En viktig fordel med å ha aktørregisteret sitt hos Landbrukets Dataflyt (LDF) er at ingen data deles uten samtykke fra brukeren og organisasjonen vedkommende har en knytning til. Dette foregår helst gjennom LDF sin samtykkeportal, eller samtykker gitt i organisasjonens fagsystem. Dette er viktig for å ivareta personvernet til aktøren og sikre at deres personopplysninger ikke deles uten deres tillatelse. En klar fordel med å benytte vår samtykkeportal, foruten brukervennlighet, er at aktøren har full kontroll på sine samtykker og kan gi dem, og trekke dem umiddelbart. I tillegg kommer det automatisk en forespørsel til brukeren om å gi samtykke når denne har tilknyttet seg deres tjenester. Les mer om samtykkeportalen under "Løsninger" i menyen.

Det er også verdt å merke seg at LDF støtter alle fagsystemer så lenge de kan avgi data via API eller andre metoder å utveksle data på. Dette betyr at organisasjoner kan fortsette å bruke det fagsystemet som fungerer best for dem, samtidig som de kan dra nytte av fordelene med LDF sin sentraliserte struktur for aktørdata. Ved bytte av fagsystem, kan alle aktørdata enkelt hentes inn i det nye fagsystemet.

LDF sin løsning er en sikker, pålitelig og effektiv løsning for organisasjoner, foreninger og foretak som ønsker å ha en sentralisert struktur for aktørdataene sine. Med en automatisert og kontinuerlig registervask, bedre muligheter for samhandling og samarbeid på tvers av organisasjoner, og bedre grunnlag for analyser og rapportering, kan organisasjonene fokusere på å levere tjenester og aktiviteter til aktørene sine, og ikke bekymre seg for administrativt arbeid knyttet til aktør-registeret.

Aktørregisteret er en viktig del av organisasjoners og foreningers virksomhet. Det er avgjørende å ha pålitelige og oppdaterte data om aktørene for å kunne samhandle effektivt og utføre administrative oppgaver. Å ha aktørdata spredt over flere systemer eller i forskjellige formater kan være en utfordring når det gjelder å samle og oppdatere informasjonen på en effektiv måte. Dette kan føre til dobbeltregistrering av aktører, ufullstendige eller utdaterte data, og begrenset mulighet for samhandling mellom organisasjonene.

LDF sin løsning gir organisasjoner en sentralisert struktur for aktørdataene sine. Ved å ha aktørregisteret sitt hos LDF, får organisasjonene tilgang til en IT løsning som gir et nøyaktig bilde av alle medlemmene, og som er nødvendig for å utføre ulike administrative oppgaver raskt og effektivt. 

En av fordelene med å ha aktørregisteret sitt hos LDF er at organisasjonene kan benytte seg av en automatisert og kontinuerlig registervask. Dette innebærer å kvalitetssikre aktørdataene og sørge for at informasjonen er oppdatert og korrekt. En slik registervask kan bidra til å redusere kostnader og feil i forbindelse med utsending av materiell til medlemmer.

Om deres nettsted benytter vår IAM tjeneste (brukeradministrasjon og pålogging til deres tjenester), kan dere tilby deres aktører om å kun behøve å oppdatere sine opplysninger i denne løsningen. Brukeren forholder seg da kun til IAMen, og aktørdata oppdateres automatisk hos dere.

Ved å benytte seg av LDF sin løsning, kan organisasjoner også samhandle og dele data med andre organisasjoner som benytter seg av samme løsning. Dette gir mulighet for å samarbeide og koordinere aktiviteter på tvers av organisasjoner og redusere dobbeltarbeid.

En sentralisert struktur for aktørdata gir også bedre muligheter for å kunne utføre analyser og rapportering. Medlemmene kan sorteres og filtreres etter forskjellige kriterier, som alder, kjønn og geografi, og denne informasjonen kan brukes til å utvikle og tilpasse aktiviteter og tjenester til medlemmene.

I sum kan det å ha aktørregisteret sitt hos LDF gi organisasjoner en bedre oversikt over aktørmassen, bidra til å redusere administrativt arbeid, gi bedre muligheter for samhandling og samarbeid på tvers av organisasjoner, og gi bedre grunnlag for analyser og rapportering.

OM OSS

Vi skaper og drifter avanserte fellesløsninger.

Åpningstider telefon:

  • Mandag-Fredag: 10:00 - 14:00

KONTAKT OSS

Hollendergata 5, 0190 OSLO
post@landbruketsdataflyt.no
Tlf: 22 05 47 30
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.